Brändö Lax återförsäljare

Vi levererar färsk fisk till konsumer via våra återförsäljare. Våra återförsäljarenätverket innehåtter t.ex: 

  • Fiskföretag E. Eriksson
  • Kalamesta
  • Heimon kala
  • Martin kala
  • Kuusisen kala
  • Kalaset
  • Fiskföretag V. Hukkanen
  • Apetit

och många andra.