Odling i havet

När transporten av yngel når Brändö, så töms tankarna med hjälp av en slang direkt till en nätkasse. På en gång transporteras ca. 50 000-170 000 st. yngel beroende på storleken på ynglet.

I detta livsskede får fiskynglen för första gången smaka på Östersjöns brackvatten. En 20-30 g fisk växer sig till slaktstorlek på två somrar.

Fiskodlingskassar i havet

UTFODRING

Utfodringen av ynglen börjar några dagar efter transporten. Som näring får fisken pellets, som består av pressat fiskfoder av bla. fiskmjöl, fiskolja, vitaminer och mineralämnen. Under första sommaren är ynglen i behov av mycket omsorg då utfodringen sker för hand. På detta vis kan man följa med utvecklingen och hälsotillståndet  flera gånger om dagen.

Fiskmatning

När fiskarna vuxit till sig används automater eller utfodringskanoner som fördelar fodermängden jämnt med hjälp av tryckluft.


Utfodrings- och arbetsbåten " Ankan"