Rensning

Slaktsäsongen inleds på hösten när vattentemperaturen sjunker och tillväxtsäsongen är på slutrakan.

Fisken bedövas varefter den strupskärs, d.v.s. avblodas och nedkyls. Buköppning och rensning sker traditionellt för hand med kniv. Alla inälvor tas tillvara som råvara för biodiesel. På senhösten och på vintern tas rommen tillvara.

Efter rensning sköljs också fisken och sorteras därefter manuellt efter utseende och storlek.

Därefter packas fisken i 10 kg eller 20 kg styroxlådor varefter det öses på rikligt med is. Lådorna stuvas på 500 kg:s lastpallar.  Varje låda är försedd med etikett som innehåller produktinformation, bl.a. slaktdatum, bäst-före datum, lagstadgad producentinformation (EU-tillståndsnummer).

Förpackad fisk redo för transport