Brändö Lax är ett fiskodlingsföretag grundat år 1984. Vi odlar regnbågslax och sik i Ålands skärgård för den inhemska marknaden – närproducerad mat när det är som bäst.

HISTORIA

Brändö Lax

Brändö Lax är ett traditionellt fiskodlingsföretag i Åland. Under över trettio år har vi odlat regnbågslax och sik, arter som är på gröna listan i WWFs fiskeguide, i skärgårdens svala vatten.

Varje år tar vi upp fisk ca två miljoner kilo till de finska matborden. När företaget satte igång var den där siffran bara 70 tusen kilo. Det här beskriver bra vår utveckling till en av Finlands mest framstående fiskodlare. Vår omsättning är över 14 miljoner euro.

Som pionjärer i modern fiskodling är vi självklart intresserade av djur- och miljöskydd. Vi använder matningskoncepten Benella där man strävar efter att optimera foderråvarorna under fiskens uppväxt. Resultatet är ren fisk med idealiskt näringsvärde och som kan vidareförädlas.

Vi har genomlevt branschens uppgång på 1980-talet och vi har växt till på 1990-talet när miljödirektiv blev strängare. Tack vare vårt ständiga utvecklingsarbete har fiskodlingens miljöbelastning minskat betydligt. Forskning och teknologi inom branschen har utvecklats enormt under de senaste åren.

Regnbågslax och sik växer i Skärgårdshavets rena vatten nära affärernas fiskdiskar. Genom att använda en effektiv produktionskedja levererar vi dagsfärsk regnbågslax, sik och rom till många fiskpartiaffärer och fiskförädlare. För konsumenter är Brändö Lax fisk en hälsosam och ofarlig fisk att äta.

Vi samarbetar med Naturresursinstitutet och med alla stora aktörer inom branschen. Det berättar ju någonting att även våra delägare har alltid varit med i praktiskt arbete.

Med vänliga hälsningar,
Karl-Johan Henriksson