MILJÖ

Brändö Lax fiskars miljöbelastande inverkan har i medeltal bara en sjättedel av koldioxidavtrycket som finskt nötkött har. Jämfört med svinkött och kyckling är koldioxidavtrycket av vår regnbågsfilé cirka hälften mindre. Vattenodling är alltså en mer ekologisk produktionsform än den traditionella boskapsskötseln. Fiskodling hjälper också att bevara oceaners fiskbestånd som är drabbade av överfiske.

Vårt matningskoncept möjliggör fiskodlingen på ett hållbart sätt. Östersjöns foder är foder vilkas råvaror kommer från Östersjön eller dess avrinningsområden. Det ändrar näringsutsläpp till återvinning av näringsämnen. När man ersätter nuvarande foderråvaror som kommer från oceaner med Östersjöns foder kan fiskodling ta bort mer äringsämnen
från Östersjön än den själv släpper.

Fisk utnyttjar fodret väldigt effektivt eftersom med ett kilo foder växer fisken ett kilo och därför blir produktionens koldioxidavtryck litet. Tack vare utvecklingsarbetet med fiskfoder har man betydligt kunnat minska användning av vild fisk i foder från och med 1990-talet. Brändö Lax fisk är också närproducerad mat därför att vi transporterar våra produkter på isbädd till fastlandet bara i några timmar.