PRODUKTER & KVALITET

Våra fiskar som har växt upp i Ålands hav uppfyller alla höga kvalitetskriterier utan undantag. Vi erbjuder förstklassig föda till regnbågslax och sik och deras levnadsförhållanden är noggrant övervakade för att fisk skall bli ett tryggt livsmedel med ett högklassigt näringsvärde.

Fiskodling kräver rent vatten och områden där vattnets rotation är stark och tillräckligt sval på sommaren. I Brändö är förhållanden idealistiska.

Brändö Lax regnbågslax och sik innehåller protein med hög kvalitet och bra fetter. Fettet är mjukt och har en positiv påverkan på kolesterolvärdet, blodsockret och blodtrycket. Protein, fett och bioaktiva föreningar gör fisken nyttig för hälsan. Fisk är också en viktig D- vitaminkälla.

Finlands Hjärtförbund har tilldelat hjärtmärket till Benella regnbågslax.

Siika

SIK

Coregonus lavaretus

Sikar som är odlade av Brändö Lax är av inhemsk stam från Kokemäenjoki. Den ljusköttiga siken är en smaklig matfisk som har ökat sin popularitet från och med millennieskiftet.

Sik är välkänd för att den bara trivs i rent, kallt och syrerikt vatten. Odlad sik är fetare än sin vilda släktning och därför passar den väldigt bra att grilla och grava.

Vår försäljningsprodukt är en hel rensad sik.

Kirjolohi

REGNBÅGE

Onchorchyncus mykiss

Den ansvarigt odlade Brändö Lax regnbågslax är en utmärkt och hälsosam matfisk. Som våra sikar är den också odlad i Ålands hav i Åva, Brändö. Vi rensar fiskar på morgonen och vi levererar dem till fiskförädlare på samma dygn. Regnbågslax är ju Finlands mest omtyckta matfisk.

Tidigare kallades regnbågslax i Finland för forell och regnbågsröding tills namnet regnbågslax etablerade sig i finska språket i 1960-talet. Ursprungligen är regnbågslax importerad till Finland och dess stam kommer från Stilla havet.

Våra försäljningsprodukter är en hel rensad egnbågslax och rom.