YMPÄRISTÖ

Brändö Laxin kalojen ympäristöä kuormittava vaikutus on keskimäärin vain kuudesosa suomalaisen naudanlihan hiilijalanjäljestä. Sian- ja broilerinlihaan verrattuna kirjolofileemme hiilijalanjälki on vain noin puolet. Vesiviljely onkin siis perinteistä karjanhoitoa ekologisempi tuotantomuoto. Kalanviljely auttaa osaltaan myös säästämään valtamerien ylikalastettuja kalakantoja.

Ruokintatapamme mahdollistaa kalankasvatuksen kestävällä tavalla. Itämerirehu on rehua, jonka raaka-aineet ovat itämerestä tai sen valuma-alueelta. Se muuttaa ravinnepäästöt ravinteiden kierrätykseksi. Kun nykyisiä valtameristä tulevia rehuruoka-aineita korvataan Itämeren lähteillä, kalankasvatus voi poistaa Itämeren kierrosta enemmän ravinteita kuin se itse päästää.

Rehun hyödyntäjinä kala on huipputehokas, sillä kilolla rehua kala kasvaa kilon, joten tuotannon hiilijalanjälki jää pieneksi. Kalanrehun kehitystyön ansiosta luonnonkalan käyttöä rehuissa on pystytty vähentämään merkittävästi 1990-luvulta lähtien.

Brändö Laxin kala on myös lähiruokaa, sillä kuljetamme tuotteet jääpedissä mantereelle muutamassa tunnissa.